Mubvunzo - Kugutsa Murume Pabonde

Kugutsa murume kunobva pakuhwisisa murume wako. Unokwanisa kugutsa umwe murume ugotadza zvachose kugutsa umwe murume asi uchingoita zvimwezvo. 

Hwisisa zvinoda murume wako uye usajaira kuti munoisana makanyarara. Wana imwe SOUND younoita kana muchiisana.

Varume vanonyora vachikomburena chose kuti vakadzi havafakanyiki pakuiswa uye hava chemereri. Zvinhu zviviri zvinoita mukadzi ahi haanaki. 
Mubvunzo - Kugutsa Murume Pabonde

Zvibvise pazvinhu zviviri izvo. Sununguka kana une murume wako. Taridza kuti unoda chose kuvata naye uye shamwaridzana nechombo chake.

Source - maichibwe.blogspot.com


Welcome To Oudney Patsika's Blog: Getting Your Message Heard in a Noisy World: In today’s media-driven, distracted culture, your message must be amplified to reach a larger audience.

Contact Us through the Chat with WhatsApp widget below.
Previous Post Next Post
avatar
Oudney Patsika Online
One of the primary goals of Oudney Patsika is to use media to change the cultural narrative. He aims to impact today’s culture with more accurate, responsible, and positive media stories about Christianity and the Church. Get In Touch Today!
WhatsApp Chat