If You Have A Powerful Message or Story That Could Influence The World, Media Producer, Consultant, and Author Oudney Patsika Will Teach You What You Need To Know About Creativity, Communication, Media, Culture, and The Faith To Make It Happen.


Saturday, 15 September 2018

Mubvunzo - Kugutsa Murume Pabonde

Kugutsa murume kunobva pakuhwisisa murume wako. Unokwanisa kugutsa umwe murume ugotadza zvachose kugutsa umwe murume asi uchingoita zvimwezvo. 

Hwisisa zvinoda murume wako uye usajaira kuti munoisana makanyarara. Wana imwe SOUND younoita kana muchiisana.

Varume vanonyora vachikomburena chose kuti vakadzi havafakanyiki pakuiswa uye hava chemereri. Zvinhu zviviri zvinoita mukadzi ahi haanaki. 
Mubvunzo - Kugutsa Murume Pabonde

Zvibvise pazvinhu zviviri izvo. Sununguka kana une murume wako. Taridza kuti unoda chose kuvata naye uye shamwaridzana nechombo chake.

Source - maichibwe.blogspot.com

In the digital age, media is one of the most effective tools globally to introduce people to Jesus Christ.
That is why it is essential to develop a network of support and training through media for mission causes.

CRAIG MARTIN – MANAGING DIRECTOR OF COMMUNICATIONS FOR IMB IN THE US AND LATIN AMERICA.

gallery
gallery
gallery

gallery
gallery
gallery


Contact Us

For Further Details Please Contact Us:

Oudney Patsika
15 Baribango Street
Zengeza 1
Chitungwiza
+263 77 40 42042
info@oudneypatsika.com
@oudneypatsika
@oudneypatsika

Strategic Consulting | Digital Creative | Online Management Services | Digital Media Strategy | Consulting and Coaching