Mubvunzo - Ndezvipi Zvinhu Zvinobvisa Humhandara?

Chinhu chimwe chete chinobvisa humhandara. Kuiswa nechombo chomurume. Kana usina kuiswa nomurume usi mhandara zvisinei kuti wakabvaruka chivharo here kana kwete. 

Unokwanisa kubvaruka chivharo pane zvakawanda zvimwe zvacho ndeizvi:

1. Kuchovha bhasikoro
2. Kutamba maSPORTS kuchikoro
3. Kushandisa ma Tampon uri kumwedzi

Hazvirevi kuti wabva humhandara. Mhandara zvinoreva musikana asanhi aziva murume. Kuziva murume kupinzwa chombo kumashure kana kuti muchitubu. 
Mubvunzo - Ndezvipi Zvinhu Zvinobvisa Humhandara?

Unokwanisa kugaroiswa nomukomana wako kumashure asi usina kubvaruka chivharo. Unenga usiri mhandara.


Welcome To Oudney Patsika's Blog: Getting Your Message Heard in a Noisy World: In today’s media-driven, distracted culture, your message must be amplified to reach a larger audience.

Contact Us through the Chat with WhatsApp widget below.
Previous Post Next Post
avatar
Oudney Patsika Online
One of the primary goals of Oudney Patsika is to use media to change the cultural narrative. He aims to impact today’s culture with more accurate, responsible, and positive media stories about Christianity and the Church. Get In Touch Today!
WhatsApp Chat