If You Have A Powerful Message or Story That Could Influence The World, Media Producer, Consultant, and Author Oudney Patsika Will Teach You What You Need To Know About Creativity, Communication, Media, Culture, and The Faith To Make It Happen.


Saturday, 15 September 2018

Mubvunzo - Kuramba Uchikoira Nguva Refu Kunokwanisika Here Uye Sei?

Chokutanga, ndinotenda chose kuti wafungawo kunakira umwe wako. Kuvarume vese vane vakadzi, dai muchimbofungawo kuwedzera nguva yauri mukati memukadzi wako. 

Zvinofadza chose kumunhukadzi kuva nomurume anotora nguva. Kuti nguva iwande, pane zvinofanira kuitwa nomurume. Zvinotora nguva kudzidza kutora nguva asi ukaramba uchidzidza zvinoshanda.

1. Jaira kuti mukadzi wako akupurudzire chombo uye kutambisa chombo pasina zvokutunda.

2. Dzidza kurarira (kuva mukati memukadzi asi musingakoirani) kungoti ujaire kudziya kwemukadzi.
Mubvunzo - Kuramba Uchikoira Nguva Refu Kunokwanisika Here Uye Sei?
3. Chimbomira kuzvbatsira nemaoko nokuti kana watanga zvemaoko, fungwa dzinoti kasira kutunda zvipere. Kana wazova nomukadzi zvonetsa kunonoka. Saka imborega zvokuzvibatsira.
4. Kana wapinza chombo mumukadzi funga chimwe chinhu chisingaiti zvachose. Sokuti kumwa mukaka wedhongi, kuwa mumuti. Kupotsa watsikwa nemota, Kuwana nyoka iri mumba menyu.
5. Pota uchizorora asi pakuzorora, ramba uri mukati memukadzi uye ramba kuchikisa mukadzi kana kusveta minyatso.
6. Jaira kurega mukadzi ave pamusoro uye aite basa rese iwe usafakanyika. Mupe chombo aite zvaanoda nacho kusvika mapedza. Zama kurerusa muviri iye achishanda, asi wana paunomubata bata aite manyawi. 

Sanganisa maziso ake neako. 

Wana zvaunotaura kuratidza kunakigwa. 

Zvinopa manyawi.

Source - maichibwe.blogspot.com

In the digital age, media is one of the most effective tools globally to introduce people to Jesus Christ.
That is why it is essential to develop a network of support and training through media for mission causes.

CRAIG MARTIN – MANAGING DIRECTOR OF COMMUNICATIONS FOR IMB IN THE US AND LATIN AMERICA.

gallery
gallery
gallery

gallery
gallery
gallery


Contact Us

For Further Details Please Contact Us:

Oudney Patsika
15 Baribango Street
Zengeza 1
Chitungwiza
+263 77 40 42042
info@oudneypatsika.com
@oudneypatsika
@oudneypatsika

Strategic Consulting | Digital Creative | Online Management Services | Digital Media Strategy | Consulting and Coaching