If You Have A Powerful Message or Story That Could Influence The World, Media Producer, Consultant, and Author Oudney Patsika Will Teach You What You Need To Know About Creativity, Communication, Media, Culture, and The Faith To Make It Happen.


Saturday, 11 August 2018

Chikapa Lessons - Ndanga Ndisingazivi Kuti Chikapa Chinoitwa Sei – Ndingabvisa Sei Kunyara Pabonde?

Ndanga ndisingazivi kuti chikapa chinoitwa sei. Ndakazonzwa vamwe vachitaura asi ini kutaura chokwadi ndinonyara kuita zvakadaro. 

Murume anoti handitaridzi kuda asi ini handizivi kuti ndingaita sei. Ndinonyara. Ndingabvisa sei kunyara pabonde? Ndava nemwedzi mina ndatanga kugara nemurume.
Chikapa Lessons - Ndanga Ndisingazivi Kuti Chikapa Chinoitwa Sei – Ndingabvisa Sei Kunyara Pabonde?
Chikapa Lessons - Ndanga Ndisingazivi Kuti Chikapa Chinoitwa Sei – Ndingabvisa Sei Kunyara Pabonde?
Nyaya yako yakanofanana nokuti murume wako ouya pano kuzobvunza kuti angaita sei kuti asasvoda kukukoira. Iwe ungazvitora sei kana murume wako akangopinza mboro yake obva ati anonyara kukoira ongomirira iwewo wakamirira kusvika mese mabhowekana nazvo mongorara hope.

Mangwana ndizvozvo mangwana ndizvozvo kugopera mwedzi mina makadaro. Usatinyadzisa iwe. Chiuno unacho. Tanga zvinyoronyoro, mangwana woti wedzerei, kuswera mangwana woti wedzerei, uchingodaro kusvika wava kugona kuita usinganyare nazvo. Unganyare munhu wawabvisira bhurugwa ari kutoona paari kupinza mboro here?

In the digital age, media is one of the most effective tools globally to introduce people to Jesus Christ.
That is why it is essential to develop a network of support and training through media for mission causes.

CRAIG MARTIN – MANAGING DIRECTOR OF COMMUNICATIONS FOR IMB IN THE US AND LATIN AMERICA.

gallery
gallery
gallery

gallery
gallery
gallery


Contact Us

For Further Details Please Contact Us:

Oudney Patsika
15 Baribango Street
Zengeza 1
Chitungwiza
+263 77 40 42042
info@oudneypatsika.com
@oudneypatsika
@oudneypatsika

Strategic Consulting | Digital Creative | Online Management Services | Digital Media Strategy | Consulting and Coaching