Oudney Patsika
We Are A Digital Marketing Agency That Specializes In Amazing Web Design And Expert Inbound Marketing Strategies.
Get Started

Magaya dhuma nedhimoni

AKAVE batai-batai nemusi weMuvhuro svondo rino panzvimbo inokwirirwa mabhazi nemimwe michovha yekuMbudzi, muHarare, apo mumwe mukadzi akamuka chibhebhenenga mushure mekunge abatwa nemweya unofungidzirwa kuti idhimoni.

Florence Mabika (23), uyo anogara panhamba 2260 Overspill, kuEpworth, akabatwa nerainzi idhimoni ndokutanga kuita semunhu arasika njere. Akazodonhera pasi ndokutanga kutaura achiti, “Dzosa machira edu”. Zvimwe zvaaitaura zvainetsa kuzvinzwisisa.

Akazobatsirwa nemumwe muporofita, Madzimai Moleen Magaya (41), vechechi yeJohanne Masowe yeNyenyedzi Nomwe, uyo aive mune rimwe bhazi achienda kumusha kwake kwaChihota.

Mushure mekushandirwa naMadzimai Magaya, Mabika akabengenuka.
Muhurukuro neKwayedza, Mabika anoti haanyatsoziva kuti zvakafamba sei uye aka kaiva kekutanga kuti zvakadai zviitike kwaari.

Anoti akapihwa machira emudzimu natete vake (zita tinaro) asi iye ndokuramba kuashandisa sezvo ari mutenderi akasimba wechechi yeSt Pauls Apostle iri kuChitungwiza.
FLORENCE Mabika apo aive akachenuruka kumeso mushure mekukwizwa nemunyu naMadzimai Moleen Magaya apo vaimunamatira
Mabika anoti akashamisika nezvinhu zvaainzi aiita panguva iyo ainge adonha uye akatenda Madzimai Magaya nekumunamatira kwavakaita achiti dai zvakaitika ari pane imwe nzvimbo, aigona kukuvara sezvo anonzwa kuti dhimoni iri raive nesimba guru.

“Handizive kuti chii chanyatsoitika, ndazongomuka ndaunganirwa nevanhu uye ndichinamatirwa. Nyaya yemachira ndinoiziva, tete vangu (achivadura nezita) vakandipa machira emudzimu asi handina kuda kumashandisa sezvo ndichinamata. Hanzi dhimoni ranga richitaura kuti tipe machira edu atakakupa,” akadaro Mabika.

Madzimai Magaya vanoti vakaona Mabika akangoti rabada akaunganirwa nevanhu apo ivo vaiva mubhazi rekuenda kumusha kwavo kwaChihota apo vakada kunoona kuti chii chaitora nzvimbo.

“Ndamuona akati rabada atounganirwa nevanhu. Zvino ini semuporofita, zvabva zvandibata ndikati rega ndiponese mweya waMwari. Mwana uyu ange akagarwa matunduru nedhimoni ratumwa richida machira emudzimu aakapihwa,” vakadaro Madzimai Magaya.

Vanoti zvekuporofita chipo chemumhuri mavo sezvo vari hanzvadzi yemukuru wechechi yeProphetic Healing Deliverance Ministries, Prophet Walter Magaya.

No comments

Post a comment

Powered by Blogger.

Get In Touch

+263 774 042042
Oudneys Studios
Oudneys Studios

Contact Form

Names

Email

Message

Oudney Patsika - Copyright © | [All Rights Reserved] | Privacy Policy | Terms of Use