Saturday, 11 August 2018

Chikapa Lessons - Ndanga Ndisingazivi Kuti Chikapa Chinoitwa Sei – Ndingabvisa Sei Kunyara Pabonde?

Ndanga ndisingazivi kuti chikapa chinoitwa sei. Ndakazonzwa vamwe vachitaura asi ini kutaura chokwadi ndinonyara kuita zvakadaro. 

Murume anoti handitaridzi kuda asi ini handizivi kuti ndingaita sei. Ndinonyara. Ndingabvisa sei kunyara pabonde? Ndava nemwedzi mina ndatanga kugara nemurume.
Chikapa Lessons - Ndanga Ndisingazivi Kuti Chikapa Chinoitwa Sei – Ndingabvisa Sei Kunyara Pabonde?
Chikapa Lessons - Ndanga Ndisingazivi Kuti Chikapa Chinoitwa Sei – Ndingabvisa Sei Kunyara Pabonde?
Nyaya yako yakanofanana nokuti murume wako ouya pano kuzobvunza kuti angaita sei kuti asasvoda kukukoira. Iwe ungazvitora sei kana murume wako akangopinza mboro yake obva ati anonyara kukoira ongomirira iwewo wakamirira kusvika mese mabhowekana nazvo mongorara hope.

Mangwana ndizvozvo mangwana ndizvozvo kugopera mwedzi mina makadaro. Usatinyadzisa iwe. Chiuno unacho. Tanga zvinyoronyoro, mangwana woti wedzerei, kuswera mangwana woti wedzerei, uchingodaro kusvika wava kugona kuita usinganyare nazvo. Unganyare munhu wawabvisira bhurugwa ari kutoona paari kupinza mboro here?

Contact Form

Name

Email *

Message *